Bavên Cîhan Yeşîl û bavê Mehmet Dumanên ku di salên 90î de ji ber nasnameyên xwe îslamî xistibûn girtîgehê çûne rehma Xwedê.