Ji bo alimê bi navê Nûr Muhammed Tohtîyê alimê navdar êTirkistana Rojhilatî nimêja cinazê ya xiyabî hat kirin.