Avrupa Yetîm Elîyê sazîyê alîkarîyê ya navneteweyî ye di bergeha xebatên alîkarîyên yên di meha remrezanê de li Bidlîsê ji kesên feqîr û jar re alîkarîya xurekê kir.