Ji ber lehîya ku li Îranê rabû 2 milyon kes bi şikleke neyînî tesîrdar bûn.