Miftîyê Bajêra Sêrtê Ahmet Altiok destnîşan kir, Hz. Muhammed xortan ji qirêjahîya zihnî û bêbawerîyê rizgar kiriye û berê wan daye Xwedê ku em jî di vê bergehê de hewl didin xortên xwe di bin sîya îmanê de perwerde bikin.