Her çiqas ew kesên ku mehkûmên Yûsifî di zindana ku jê re tê gotin ‘Qebristana Zindîyan” de ji bîr kiribin jî û xwe kerr û lal kiribin jî qêrîna wan bêdeng a ku nîşaneya masûmîyet û mezlûmîyeta mehkûmên Yûsufî ne erşê ala dilerîzîne.