Piştî ku destheqê asxarî hat eşkerekirin re him karker û him jî kardêr kêfxweş bûn û memnunîyeta xwe anîn zimên.