Pîrekên ku bi şikleke çîmtazî û miltazî yên ku li Diyarbekirê dikevin heta nava camîyên dîrokî û her wisa astengnekirina wan pirsa ‘Gelo bêheyatî û bêexlaqîya li kolanan tê xwestin bê veguhastin camîyan?’ tîne bîran.