Keda salekê ya cotkaran bi teyroka ku barîya heba bû