“Perwerdehîya têkel divê ji tercîha însanan re bê berdan”