“Hinek weşan û qanûnên ku malbatê hedef digrin hene”