Rexneyên me yên li dijî Emerîka û îsraîl wê hebin lê divê em navenda pirsgirêkê bibînin