“Lenet li wan kesên ku vê zilmê bi zanebûn ji me reva dibînin be”