​Eşqa xwendina Qur’anê ya xuşk û birayê ku çavên wan nabîne