“Ji bo dengê me zêdetir derkeve îhtîyaca me bi piştgiriya gelê me heye”