“Bila ji dêla derhanîna goşt ve ajaldarî bê teşwîqkirin”