“Amerîkayî! Herin ji van deran, destê xwe ji van însanan bikşînin”