Qurbanên xêrxwazên Ewrûpayî dê ji 10 hezar malbatên feqîr re bên belavkirin