Ji malbatên feqîr û jar re goştên qurbanan hat belavkirin