Ezm û xeyreta xebatê ya xwendekarê astengdar serkeftinê anî