“Şeva Qedrê şeveke ku qedrê temamê însanetiyê zêde dike ye”