6 sal ji ser şehidiya Ubeydullah Durna derbas bûn lê hêj qatil nehatin girtin