Eleqedarbûna bi berxikan re zehmetiya rojên zivistanê dide bîrkirin