“226 milyon însanên ku cixare dikêşin wek belengaz dijîn”