“Hûn gişt xwe bi benê Xweda bigirin û ji hev parçe nebin”