Kesên ji kar hatin derxistin: Kesên ku me ji kar derxistin ji gelê Kurd re heqaret kiribûn