“Ger pêşnîyazên me yên çareserîyê hatibana guhdarkirin…”