Yapicioglû: Temamê têkiliyên xwe yên bi îsraîl re qut bikin