Mehkemeya Makeqanûnê îttîfaqa hilbijartinê dê ji hêla esasê ve binirxîne