“Diyarbekir piştî Mekke, Medîne û Qudsê navendeke girîng a Îslamê ye”