Ji goşt re ji sedî 8 û ji şîr re jî ji sedî 30 zem hat kirin