“Heger em edaletê saz bikin ev memleket ê biratî û hizûrê bibîne”