Sazîya alîkarîyê ya Ingilîzan li pîrekan îstîsmara zayendî kir