Gotinên neteweperest di nav civakê de dibin sedema berberî ye