“Piştî damezradina cumhurîyetê Kurd hatin înkarkirin, asîmîlekirin û qetilkirin”