Li 90 hezar mizgeftî di heman wextê de sela hat xwendin