“Me derîyê 90 hezar mizgeftên xwe ji temamê zarokan re vekir”