“Kesên ku ji lêpirsînên ewlehîyê derbas nabin tev însanên dîndar in”