“Devê Misliman ji her tim zêdetir li sintê xwedî derkevin”