Erdhejzede: Bihayên hatine eşkerekirin zêdeyî budça me ye.