Destekkirina heramê bi bawerîya gel re tinazkirin e