Kerwana Umûdê li gundên Kurdistana Îranê lêkolînan kir û ji xelkê re kon belav kir