​Weqfa Kerwana Ûmudê li Tatwanê ji feqîran re alîkarî kir