“Welatên Îslamê divê bo Arakanê digel hev hareket bikin”