“Ev ava bi şîfa li bajarekî din yê Anadolê bana wê her îmkan jê re amade kiribana”