Xebera mînareya Fatîh Paşa hilweşiyaye bêbingeh derket